4. Efterindtægt

 

Fordelingssekretariatet yder tilskud i tilfælde, hvor skolen skal betale efterindtægt. 

Efterindtægten er lønnen på tidspunktet for dødsfaldet. Efterindtægten udgør 1, 2 eller 3 måneders løn, når den ansatte ved dødsfaldet har været ansat i henholdsvis 1, 2 eller 3 år, jf. funktionærlovens §8. Efterindtægten svarer til den løn, inkl. fast påregnelige tillæg, som den ansatte havde optjent ret til på tidspunktet for dødsfaldet + eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. Efterindtægten udbetales til de terminer, som lønnen ville være udbetalt. Efterindtægten tilkommer ægtefællen/registreret partner og indgår ikke i afdødes bo. Er der ingen ægtefælle, udbetales efterindtægten til evt. børn under 18 år, hvis den ansatte havde forsørgerpligten for disse børn. 

For ansatte efter læreroverenskomsten gælder, at der ydes løn dødsmåneden ud, således at eventuel efterindtægt først ydes fra den følgende første. Fordelingssekretariatet yder - udover tilskud til efterindtægten - også tilskud til lønnen fra dagen efter den ansattes død til den sidste dag i dødsmåneden (begge dage incl.). 

For "Andre personalegrupper" gælder, at skolens pligt til at betale løn ophører med udgangen af den dag, den ansatte afgår ved døden. Retten til efterindtægt indtræder dagen efter den ansattes død.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer