5. Tilskuddet

 

Fordelingssekretariatet tilskud svarer til den faktiske udgift til efterindtægt.

For ansatte efter læreroverenskomsten yder Fordelingssekretariatet - udover tilskud til efterindtægten - også tilskud til lønnen fra dagen efter den ansattes død til den sidste dag i dødsmåneden (begge dage incl.).

Der ydes tilskud til efterindtægt for ansatte på særlige arbejdsmarkedsordninger (fleksjobbere o.a.). I de tilfælde, hvor skolen modtager refusion af efterindtægten fra stat eller kommune, skal refusionen fradrages i Fordelingssekretariatets tilskud.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer