Om fratrædelsesordninger

Skolerne kan ansøge om tilskud i Fordelingssekretariatet til tilkøb af ekstraordinær pensionsalder eller indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag i forbindelse med frivillige fratrædelsesordninger, som er indgået ifølge Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger.

 

For ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler er der mulighed for at indgå aftale om frivillige fratrædelsesordninger i situationer, hvor skolen vurderer at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige, og hvis den ansatte kan gå på alderspension på fratrædelsestidspunktet, jf. Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger af 29. august 2011 med tilhørende aftale.

Fordelingssekretariatet yder tilskud til frivillige fratrædelsesordninger, som er indgået efter bestemmelserne i ovennævnte cirkulære.

For medlemmer af P25/Efterlønskassen yder Fordelingssekretariatet tilskud til tilkøb af 1 eller 2 års ekstraordinær pensionsalder.

For medlemmer af Lærernes Pension yder Fordelingssekretariatet tilskud til indbetaling af op til 24 måneders ekstraordinært pensionsbidrag.

Tilskuddet udgør 50% af tilkøbsbeløbet/bidraget for 60-61 årige og 75% for +62 årige.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer