Årets gang

En gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af projektet - Kend dit land

 

Nedenstående er en gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af projektet - Kend dit land for henholdsvis Skolen og Fordelingssekretariatet.  

 

Tidspunkt

Skolen

Fordelingssekretariatet

21. marts 2019

Ansøgning om tilskud for skoleåret 2019/20 indsendes til Fordelingssekretariatet

 

15. april 2019

 

Ansøgninger samlet kommunevis indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen

15. maj 2019

 

Modtagelse af godkendelse/svar fra Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende tilskudsansøgninger

Ultimo maj 2019

Modtagelse af godkendelse/svar fra Fordelingssekretariatet vedrørende tilskudsansøgning

Videregivelse af godkendelse/svar fra Slots- og Kulturstyrelsen til skolerne vedrørende tilskudsansøgninger

Efter modtagelse af godkendelse

Bookning af besøg hos besøgsstederne, bus, overnatning m.v.

 

Skoleåret 2019/20

 

Afvikling af ture i projekt Kend dit land

 

31. august 2020

Indsendelse af afrapportering og regnskab til Fordelingssekretariatet

 

30. september 2020

 

Indsendelse af samlet kommunevis afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen

Ultimo november 2020

 

Modtagelse af godkendelse/svar på afrapportering fra Slots- og Kulturstyrelsen

Primo december 2020

Modtagelse af godkendelse/svar på afrapportering fra Fordelingssekretariatet

 

Ultimo december 2020

 

Modtagelse af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen

Ultimo december 2020

Modtagelse af tilskud fra Fordelingssekretariatet

Afregning af tilskud til skolerne

  

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer