Årets gang i Uddannelsestilskud

En gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af uddannelsestilskuddet for henholdsvis skolen og Fordelingssekretariatet i løbet af året.

 

Nedenstående er en gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af tilskud til Uddannelsestilskud for henholdsvis Skolen og Fordelingssekretariatet.

 

    Skole Fordelingssekretariatet
  Fordelingssekretariatet afventer, at Undervisningsministeriet udmelder størrelsen af årets pulje fra Kompetencefonden til frie grundskoler.

Når udmeldingen er modtaget, udsender Fordelingssekretariatet ansøgningsmateriale.

2 Skolerne indsender forhåndsansøgninger.  
3   Fordelingssekretariatet foretager lodtrækning.
4 De skoler, der er blevet udtrukket, indsender budget for anvendelsen af tilskuddet.  
5   Fordelingssekretariatet udbetaler uddannelsestilskuddet på baggrund af skolernes budgetter for anvendelsen af midlerne.
6   Fordelingssekretariatet udsender attestation til de skoler, der har modtaget tilskud til brug for skolens attestation af, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne.
7 Når kompetenceudviklingsforløbet er gennemført, skal skolerne indsende attestation om midlernes anvendelse til Fordelingssekretariatet underskrevet af skolens leder og bestyrelsesformand.  
8    Fordelingssekretariatet udtager en andel af skolerne til stikprøvekontrol af, at tilskudsbetingelserne er opfyldt.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer