Om uddannelsestilskud

Fordelingssekretariatet administrerer tilskuddet, som består af midler fra Kompetencefonden og som fordeles til frie grundskoler med det formål at give støtte til individuel kompetenceudvikling.

 

Frie grundskoler er omfattet af statens regler om Kompetencefonden og tildeles hvert år en bevilling, som Fordelingssekretariatet administrerer. Til og med 2015 har Fordelingssekretariatet af egne midler suppleret ordningen med en pulje, som benævnes "Uddannelsesfonden". Tilskuddet fra Uddannelsesfonden ophører med bevillingen for 2015, således at uddannelsestilskuddet fra 2016 udelukkende kommer fra Kompetencefonden.

Formålet med Kompetencefonden er at give støtte til individuel kompetenceudvikling.

Tilskud fra Kompetencefonden kan anvendes til uddannelse af lærere, ledere og børnehaveklasseledere.

Midlerne kan benyttes til betaling af kursusafgifter, undervisningsmaterialer og vikarudgifter.

Der fordeles midler fra Kompetencefonden én gang om året, og erfaringsmæssigt er der ikke midler nok til at dække behovet.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer