Registerbeskrivelse

Når skolerne ansøger om vikartilskud, registrerer Fordelingssekretariatet en række data i Eunomias vikartilskudssystem. Registerbeskrivelsen oplyser om dataregistreringen og databehandlingen.

 

1. Dataansvarlig

Navn: Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler

Adresse: Japanvej 36, 4200 Slagelse

Tlf.nr.: 58 56 51 00

E-mail: anders.n@fskr.dk

Kontaktperson: Anders Nilsson

[X]  Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller

 

2. Betegnelse og formål

Behandlingens betegnelse:

Vikartilskud

Behandlingens formål:

Behandlingens formål er - på baggrund af oplysninger fra tilskudsberettigede frie grundskoler - at beregne og udbetale tilskud til skolernes vikarudgifter som følge af ansattes fravær.

 

3. Generel beskrivelse

Følgende typer af behandling indgår:

Skolerne indtaster og indberetter oplysninger i vikarsystemet i Eunomia.

Skolerne kan redigere oplysningerne, indtil de er indberettet.

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler registrerer og opbevarer oplysningerne.

På baggrund af oplysningerne beregner og udbetaler Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler vikartilskud.

Oplysningerne systematiseres og sammenstilles i diverse rapporter både på skoleniveau og generelt.

Oplysningerne bruges til statistik.

Den enkelte skoles revisor har adgang til at se oplysningerne.

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler sender årligt en opgørelse af skolens vikartilskud til skolens revisor.

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler foretager sletning af indberettede oplysninger, når der ikke længere er behov for, at de gemmes.

Fordelingssekretariatet for friskoler op private grundskoler foretager kontrol af oplysningerne, når de indberettes. Fejlagtige oplysninger, som kan konstateres ved forsøg på indberetning, kan ikke indberettes.

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler foretager sagsbehandling af indberettede oplysninger, og det kan medføre, at Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler indtaster korrigerede oplysninger til brug ved beregning af vikartilskud.
  
Oplysningerne behandles:

[X]   elektronisk og/eller

[X]   manuelt

Der behandles følgende følsomme oplysninger:

[  ]  Racemæssig eller etnisk baggrund

[  ]  Politisk overbevisning

[  ]  Religiøs overbevisning

[  ]  Filosofisk overbevisning

[  ]  Fagforeningsmæssige tilhørsforhold

[  ]  Helbredsforhold

[  ]  Seksuelle forhold

Der behandles følgende andre oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold:

[  ]  Strafbare forhold

[  ]  Væsentlige sociale problemer

[  ]  Andet

 

4. Kategorier af registrerede og oplysningstyper

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af personer:

A) Ansatte på tilskudsberettigede frie grundskoler.

Der behandles følgende typer af oplysninger om de ovenfor angivne kategorier af personer:

ad A) Person- og ansættelsesoplysninger for fraværende og vikarer.

Fraværsperiode og -årsag.

Periode for vikariater.

Antal vikartimer i vikariat-perioderne.

 

5. Modtagere

Oplysningerne kan overføres til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers systemudvikler Grontmij.

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers revisor.

Den enkelte skoles revisor har adgang til at se oplysningerne for den pågældende skole.

 

6. Tredjelande

Der påtænkes overført oplysninger til tredjelande:

[  ] ja

[X] nej

 

7. Sikkerhed

Generel beskrivelse af de foranstaltninger, der iværksættes af hensyn til behandlingssikkerheden:

Der kan kun opnås adgang til oplysningerne ved hjælp af kodeord. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer tildelingen af kodeord.

Det registreres ved logning hvilke brugere, der gør hvad og hvornår.

Al datatransmission foregår via en krypteret forbindelse.

Web-portalen er desuden certificeret.

Persondata behandles i overensstemmelse med Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers interne instruks herom.

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers IT-systemer er sikrede iht. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers interne IT-dokumentation.

 

8. Påbegyndelse

Tidspunkt for påbegyndelse af behandling:

Dato: 1. januar 2009

 

9. Sletning

Tidspunkt for sletning af oplysningerne:

Når et årsregnskab er afsluttet, slettes oplysninger således, at der kun opbevares oplysninger for de seneste 5 afsluttede kalenderår.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer