Vikartimesatser 2017 (timer á 60 minutter)

Vikartilskuddet udbetales med faste satser pr. vikartime á 60 minutter. Satserne fastlægges af Fordelingssekretariatets bestyrelse og gælder for et kalenderår.

 

Timesatser for vikartilskud i 2017

Fraværsart                                                                                      

Timesats ved lærere, ledere,og børnehaveklasse-lederes fravær
(timer á 60 min.)

Timesats ved pædagog- og TAP-personales fravær
(timer á 60 min.)
Egen sygdom fra dag 6 til og med dag 30

221 kr.

173 kr.
Egen sygdom fra og med dag 31

106 kr.

58 kr.
Kritisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

221 kr.

173 kr.
Kritisk sygdom fra og med dag 31

106 kr.

58 kr.
Kronisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

221 kr.

173 kr.
Kronisk sygdom fra og med dag 31

106 kr.

58 kr.
Barns 1. og 2. sygedag

221 kr.

173 kr.
Organisationsarbejde 221 kr. 173 kr. 
Omsorgsdage ej i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 221 kr. 173 kr.
§56 Dagpengeloven 106 kr. 58 kr.
Pasning af alvorligt syge børn 106 kr.  58 kr.
Pasning af alvorligt syge nærtstående  53 kr. 29 kr.
Barns hospitalsindlæggelse 221 kr. 173 kr.
Efterindtægt * *
Arbejdsmiljøuddannelsen 221 kr. 173 kr. 
Borgerligt ombud 221 kr.  173 kr. 
Barselsorlov med løn 26 kr. 0 kr.
Adoptionsorlov med løn 26 kr. 0 kr.
Graviditetsbetinget sygdom 26 kr. 0 kr.
Omsorgsdage i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 112 kr. 0 kr.

 

Når der vikarieres med timer (timelønnede vikarer og skolens fastansatte), skal skolen indberette det antal timer á 60 minutter, der vikarieres med. Tilskuddet beregnes som antal vikartimer á 60 minutter x timesats.

Når der vikarieres med beskæftigelsesgrad (månedslønnet vikar), skal skolen indberette beskæftigelsesgraden. Tilskuddet beregnes som Beskæftigelsesgrad x "Månedsløn" x "Del af måned".

"Månedsløn" = Timesats x 1924/12.

"Del af måned" = Vikardage i måneden/kalenderdage i måneden. Hvis vikaren i januar måned har vikarieret fra 1. - 15. januar, er "Del af måned" lig med 15/31 for januar måned.

 

* Beregning af tilskud til efterindtægt

a) For ansatte omfattet af læreroverenskomsten: Den ansattes beskæftigelsesgrad x "månedsløn". "Månedsløn"  = Fordelingssekretariatets høje timesats for vikartilskud for lærerpersonale (LHT) x 1924/12

b) For "Andre personalegrupper": Den ansattes beskæftigelsesgrad x "månedsløn". "Månedsløn" = Fordelingssekretariatets høje timesats for vikartilskud for "Andre personalegrupper" (AHT) x  1924/12.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer