Vikartimesatser 2018 (timer á 60 minutter)

Vikartilskuddet udbetales med faste satser pr. vikartime á 60 minutter. Satserne fastlægges af Fordelingssekretariatets bestyrelse og gælder for et kalenderår.

 

Timesatser for vikartilskud i 2018

Fraværsart                                                                                      

Timesats ved lærere, ledere,og børnehaveklasse-lederes fravær
(timer á 60 min.)

Timesats ved pædagog- og TAP-personales fravær
(timer á 60 min.)
Egen sygdom fra dag 6 til og med dag 30

225 kr.

186 kr.
Egen sygdom fra og med dag 31

109 kr.

71 kr.
Kritisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

225 kr.

186 kr.
Kritisk sygdom fra og med dag 31

109 kr.

71 kr.
Kronisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

225 kr.

186 kr.
Kronisk sygdom fra og med dag 31

109 kr.

71 kr.
Barns 1. og 2. sygedag

225 kr.

186 kr.
TR-grunduddannelse 225 kr. 186 kr. 
Omsorgsdage ej i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 225 kr. 186 kr.
§56 Dagpengeloven 109 kr. 71 kr.
Pasning af alvorligt syge børn 109 kr.  71 kr.
Pasning af alvorligt syge nærtstående  54,5 kr. 35,5 kr.
Barns hospitalsindlæggelse 225 kr. 186 kr.
Efterindtægt * *
Arbejdsmiljøuddannelsen 225 kr. 186 kr. 
Borgerligt ombud 225 kr.  186 kr. 
Barselsorlov med løn 28 kr. 0 kr.
Adoptionsorlov med løn 28 kr. 0 kr.
Graviditetsbetinget sygdom 28 kr. 0 kr.
Omsorgsdage i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 115 kr. 0 kr.

 

Når der vikarieres med timer (timelønnede vikarer og skolens fastansatte), skal skolen indberette det antal timer á 60 minutter, der vikarieres med. Tilskuddet beregnes som antal vikartimer á 60 minutter x timesats.

Når der vikarieres med beskæftigelsesgrad (månedslønnet vikar), skal skolen indberette beskæftigelsesgraden. Tilskuddet beregnes som Beskæftigelsesgrad x "Månedsløn" x "Del af måned".

"Månedsløn" = Timesats x 1924/12.

"Del af måned" = Vikardage i måneden/kalenderdage i måneden. Hvis vikaren i januar måned har vikarieret fra 1. - 15. januar, er "Del af måned" lig med 15/31 for januar måned.

 

* Beregning af tilskud til efterindtægt

a) For ansatte omfattet af læreroverenskomsten: Den ansattes beskæftigelsesgrad x "månedsløn". "Månedsløn"  = Fordelingssekretariatets høje timesats for vikartilskud for lærerpersonale (LHT) x 1924/12

b) For "Andre personalegrupper": Den ansattes beskæftigelsesgrad x "månedsløn". "Månedsløn" = Fordelingssekretariatets høje timesats for vikartilskud for "Andre personalegrupper" (AHT) x  1924/12.