Vikartimesatser 2019 (timer a 60 minutter)

Vikartilskuddet udbetales med faste satser pr. vikartime á 60 minutter. Satserne fastlægges af Fordelingssekretariatets bestyrelse og gælder for et kalenderår.

 

Timesatser for vikartilskud i 2019

Fraværsart                                                                                      

Timesats ved lærere, ledere,og børnehaveklasse-lederes fravær
(timer á 60 min.)

Timesats ved pædagog- og TAP-personales fravær
(timer á 60 min.)
Egen sygdom fra dag 6 til og med dag 30

229 kr.

191 kr.
Egen sygdom fra og med dag 31

112 kr.

74 kr.
Kritisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

229 kr.

191 kr.
Kritisk sygdom fra og med dag 31

112 kr.

74 kr.
Kronisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

229 kr.

191 kr.
Kronisk sygdom fra og med dag 31

112 kr.

74 kr.
Barns 1. og 2. sygedag

229 kr.

191 kr.
TR-grunduddannelse 229 kr. 191 kr. 
Omsorgsdage ej i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 229 kr. 191 kr.
§56 Dagpengeloven 112 kr. 74 kr.
Pasning af alvorligt syge børn 112 kr.  74 kr.
Pasning af alvorligt syge nærtstående  56 kr. 37 kr.
Barns hospitalsindlæggelse 229 kr. 191 kr.
Arbejdsmiljøuddannelsen 229 kr. 191 kr. 
Borgerligt ombud 229 kr.  191 kr. 
Barselsorlov med løn * 29 kr. 0 kr.
Adoptionsorlov med løn * 29 kr. 0 kr.
Graviditetsbetinget sygdom * 29 kr. 0 kr.
Omsorgsdage i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov * 117 kr. 0 kr.

 

Når der vikarieres med timer (timelønnede vikarer og skolens fastansatte), skal skolen indberette det antal timer á 60 minutter, der vikarieres med. Tilskuddet beregnes som antal vikartimer á 60 minutter x timesats.

Når der vikarieres med beskæftigelsesgrad (månedslønnet vikar), skal skolen indberette beskæftigelsesgraden. Tilskuddet beregnes som Beskæftigelsesgrad x "Månedsløn" x "Del af måned".

"Månedsløn" = Timesats x 1924/12.

"Del af måned" = Vikardage i måneden/kalenderdage i måneden. Hvis vikaren i januar måned har vikarieret fra 1. - 15. januar, er "Del af måned" lig med 15/31 for januar måned.

* Der ydes ikke tilskud ved fravær for ansatte med en pensionsgivende månedsløn på skalatrin 49 eller mere (42.653 kr. pr 1/4 2019 og 43.011 kr. pr. 1/10 2019), da disse ansatte udløser en højere refusion fra barselsfonden.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer