Vikartimesatser 2019 (timer a 60 minutter)

Vikartilskuddet udbetales med faste satser pr. vikartime á 60 minutter. Satserne fastlægges af Fordelingssekretariatets bestyrelse og gælder for et kalenderår.

 

Timesatser for vikartilskud i 2019

Fraværsart                                                                                      

Timesats ved lærere, ledere,og børnehaveklasse-lederes fravær
(timer á 60 min.)

Timesats ved pædagog- og TAP-personales fravær
(timer á 60 min.)
Egen sygdom fra dag 6 til og med dag 30

229 kr.

191 kr.
Egen sygdom fra og med dag 31

112 kr.

74 kr.
Kritisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

229 kr.

191 kr.
Kritisk sygdom fra og med dag 31

112 kr.

74 kr.
Kronisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

229 kr.

191 kr.
Kronisk sygdom fra og med dag 31

112 kr.

74 kr.
Barns 1. og 2. sygedag

229 kr.

191 kr.
TR-grunduddannelse 229 kr. 191 kr. 
Omsorgsdage ej i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 229 kr. 191 kr.
§56 Dagpengeloven 112 kr. 74 kr.
Pasning af alvorligt syge børn 112 kr.  74 kr.
Pasning af alvorligt syge nærtstående  56 kr. 37 kr.
Barns hospitalsindlæggelse 229 kr. 191 kr.
Arbejdsmiljøuddannelsen 229 kr. 191 kr. 
Borgerligt ombud 229 kr.  191 kr. 
Barselsorlov med løn 29 kr. 0 kr.
Adoptionsorlov med løn 29 kr. 0 kr.
Graviditetsbetinget sygdom 29 kr. 0 kr.
Omsorgsdage i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 117 kr. 0 kr.

 

Når der vikarieres med timer (timelønnede vikarer og skolens fastansatte), skal skolen indberette det antal timer á 60 minutter, der vikarieres med. Tilskuddet beregnes som antal vikartimer á 60 minutter x timesats.

Når der vikarieres med beskæftigelsesgrad (månedslønnet vikar), skal skolen indberette beskæftigelsesgraden. Tilskuddet beregnes som Beskæftigelsesgrad x "Månedsløn" x "Del af måned".

"Månedsløn" = Timesats x 1924/12.

"Del af måned" = Vikardage i måneden/kalenderdage i måneden. Hvis vikaren i januar måned har vikarieret fra 1. - 15. januar, er "Del af måned" lig med 15/31 for januar måned.