Vikartimesatser 2020 (timer a 60 minutter)

 

Timesatser for vikartilskud i 2020

Fraværsart                                                                                      

Timesats ved øverste leder og øvrige ledere ved grundskolen, lærere og børnehaveklasse-lederes fravær
(timer á 60 min.)

Timesats ved pædagogisk og teknisk-administrativt personales fravær
(timer á 60 min.)
Egen sygdom fra dag 6 til og med dag 30

233 kr.

195 kr.
Egen sygdom fra og med dag 31

115 kr.

76 kr.

Kritisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

233 kr.

195 kr.
Kritisk sygdom fra og med dag 31

115 kr.

76 kr.
Kronisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

233 kr.

195 kr.
Kronisk sygdom fra og med dag 31

115 kr.

76 kr.
COVID-19 ikke dagpengeberettiget

233

195
COVID-19 dagpengeberettiget

115

76
Barns 1. og 2. sygedag

233 kr.

195 kr.
TR-grunduddannelse 233 kr. 195 kr. 
Omsorgsdage ej i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 233 kr. 195 kr.
§56 Dagpengeloven 115 kr. 76 kr.
Pasning af alvorligt syge børn 115 kr.  76 kr.
Pasning af alvorligt syge nærtstående  57,5 kr. 38 kr.
Barns hospitalsindlæggelse 233 kr. 195 kr.
Arbejdsmiljøuddannelsen 233 kr. 195 kr. 
Borgerligt ombud 233 kr.  195 kr. 
Barselsorlov med løn * 29 kr. 0 kr.
Adoptionsorlov med løn * 29 kr. 0 kr.
Graviditetsbetinget sygdom * 29 kr. 0 kr.
Omsorgsdage i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov * 118 kr. 0 kr.

 

Når der vikarieres med timer (timelønnede vikarer og skolens fastansatte), skal skolen indberette det antal timer á 60 minutter, der vikarieres med. Tilskuddet beregnes som antal vikartimer á 60 minutter x timesats.

Når der vikarieres med beskæftigelsesgrad (månedslønnet vikar), skal skolen indberette beskæftigelsesgraden. Tilskuddet beregnes som Beskæftigelsesgrad x "Månedsløn" x "Del af måned".

"Månedsløn" = Timesats x 1924/12.

"Del af måned" = Vikardage i måneden/kalenderdage i måneden. Hvis vikaren i januar måned har vikarieret fra 1. - 15. januar, er "Del af måned" lig med 15/31 for januar måned.

* Der ydes ikke tilskud ved fravær for ansatte med en pensionsgivende månedsløn på skalatrin 49 eller mere (42.653 kr. pr 1/4 2019 og 43.011 kr. pr. 1/10 2019), da disse ansatte udløser en højere refusion fra barselsfonden.

 

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer