Vikartimesatser 2021 (timer á 60 minutter)

Vikartilskuddet udbetales med faste satser pr. vikartime á 60 minutter. Satserne fastlægges af Fordelingssekretariatets bestyrelse og gælder for et kalenderår.

 

Timesatser for vikartilskud i 2021

Fraværsart Timesats ved øverste leder og øvrige ledere ved grundskolen, lærere og børnehaveklasselederes fravær (timer á 60 min.) Timesats ved pædagogisk og  teknisk-administrativt personales fravær (timer á 60 min.)
Egen sygdom fra dag 6 til og med dag 30 237 kr. 201 kr.
Egen sygdom fra og med dag 31 116 kr. 81 kr.
Kritisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30 237 kr. 201 kr.
Kritisk sygdom fra og med dag 31 116 kr. 81 kr.
Kronisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30 237 kr. 201 kr.
Kronisk sygdom fra og med dag 31 116 kr. 81 kr.
COVID-19 ikke dagpengeberettiget Udgår pr. 30/9-21 237 kr. 201 kr.
COVID-19 dagpengeberettiget Udgår pr. 30/9-21 116 kr. 81 kr.
COVID-19 fra dag 6 til og med dag 30
Gældende fra 1/10-21
237 kr. 201 kr.
COVID-19 fra og med dag 31
Gældende fra 1/10-21
116 kr. 81 kr.
Barns 1. og 2. sygedag 237 kr. 201 kr.
TR-grunduddannelse 237 kr. 201 kr.
Omsorgsdage ej i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 237 kr. 201 kr.
§56 Dagpengeloven 116 kr. 81 kr.
Pasning af alvorligt syge børn 116 kr. 81 kr.
Pasning af alvorligt syge nærtstående  58 kr. 40,5 kr.
Barns hospitalsindlæggelse 237 kr. 201 kr.
Arbejdsmiljøuddannelsen 237 kr. 201 kr.
Borgerligt ombud 237 kr. 201 kr.
Barselsorlov med løn* 30 kr. 0 kr.
Adoptionsorlov med løn* 30 kr. 0 kr.
Graviditetsbetinget sygdom* 30 kr. 0 kr.
Omsorgsdage i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov* 121 kr. 0 kr.

 

Når der vikarieres med timer (timelønnede vikarer og skolens fastansatte), skal skolen indberette det antal timer á 60 minutter, der vikarieres med. Tilskuddet beregnes som antal vikartimer á 60 minutter x timesats.

Når der vikarieres med beskæftigelsesgrad (månedslønnet vikar), skal skolen indberette beskæftigelsesgraden. Tilskuddet beregnes som Beskæftigelsesgrad x "Månedsløn" x "Del af måned".

"Månedsløn" = Timesats x 1924/12.

"Del af måned" = Vikardage i måneden/kalenderdage i måneden. Hvis vikaren i januar måned har vikarieret fra 1. - 15. januar, er "Del af måned" lig med 15/31 for januar måned.

* Der ydes ikke tilskud ved fravær for ansatte med en pensionsgivende månedsløn på skalatrin 49 eller mere (43.374 kr. pr 1/4 2020), da disse ansatte udløser en højere refusion fra barselsfonden.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer