Vikartimesatser 2022 (timer á 60 minutter)

 

Vikartilskuddet udbetales med faste satser pr. vikartime á 60 minutter. Satserne fastlægges af Fordelingssekretariatets bestyrelse og gælder for et kalenderår.

 

Timesatser for vikartilskud i 2022

Fraværsart Timesats ved øverste leder og øvrige ledere ved grundskolen, lærere og børnehaveklasselederes fravær (timer á 60 min.) Timesats ved pædagogisk og  teknisk-administrativt personales fravær (timer á 60 min.)
Egen sygdom fra dag 6 til og med dag 30 238 kr. 206 kr.
Egen sygdom fra og med dag 31 117 kr. 86 kr.
Kritisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30 238 kr. 206 kr.
Kritisk sygdom fra og med dag 31 117 kr. 86 kr.
Kronisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30 238 kr. 206 kr.
Kronisk sygdom fra og med dag 31 117 kr. 86 kr.
COVID-19 ikke dagpengeberettiget Udgår pr. 28/2-22 238 kr. 206 kr.
COVID-19 dagpengeberettiget Udgår pr. 28/2-22 117 kr. 86 kr.
Barns 1. og 2. sygedag 238 kr. 206 kr.
TR-grunduddannelse 238 kr. 206 kr.
Omsorgsdage ej i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 238 kr. 206 kr.
§56 Dagpengeloven 117 kr. 86 kr.
Pasning af alvorligt syge børn 117 kr. 86 kr.
Pasning af alvorligt syge nærtstående  58,5 kr. 43 kr.
Barns hospitalsindlæggelse 238 kr. 206 kr.
Arbejdsmiljøuddannelsen 238 kr. 206 kr.
Borgerligt ombud 238 kr. 206 kr.
Barselsorlov med løn* 29 kr. 0 kr.
Adoptionsorlov med løn* 29 kr. 0 kr.
Graviditetsbetinget sygdom* 29 kr. 0 kr.
Omsorgsdage i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov* 120 kr. 0 kr.

 

Når der vikarieres med timer (timelønnede vikarer og skolens fastansatte), skal skolen indberette det antal timer á 60 minutter, der vikarieres med. Tilskuddet beregnes som antal vikartimer á 60 minutter x timesats.

Når der vikarieres med beskæftigelsesgrad (månedslønnet vikar), skal skolen indberette beskæftigelsesgraden. Tilskuddet beregnes som Beskæftigelsesgrad x "Månedsløn" x "Del af måned".

"Månedsløn" = Timesats x 1924/12.

"Del af måned" = Vikardage i måneden/kalenderdage i måneden. Hvis vikaren i januar måned har vikarieret fra 1. - 15. januar, er "Del af måned" lig med 15/31 for januar måned.

* Der ydes ikke tilskud ved fravær for ansatte med en pensionsgivende månedsløn på skalatrin 49 eller mere (43.810,25 kr. pr 1/10 2021, da disse ansatte udløser en højere refusion fra barselsfonden.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer