Kontakt

Kontaktinformation for aktørerne i certificeringsprocessen. Certificeringsudvalget og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Certificeringsudvalget
c/o Fordelingssekretariatet
Japanvej 36
4200 Slagelse
Telefon 5856 5100
E-mail: fskr@fskr.dk
www.fordelingssekretariatet.dk

Fordelingssekretariatet
Japanvej 36
4200 Slagelse
Telefon 5856 5100
E-mail: fskr@fskr.dk
www.fordelingssekretariatet.dk

Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon: 3392 5000
E-mail: uvm@uvm.dk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Teglholmsgade 1
2450 København SV
Telefon: 3392 5000
E-mail: stuk@stukuvm.dk

 

Certificeringsudvalget

Certificeringsudvalget er nedsat af Fordelingssekretariatets bestyrelse i henhold til § 10 i bestyrelsens forretningsorden, hvorefter bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer er udpeget af bestyrelsen.

Certificeringsudvalget har ansvar for følgende opgaver, der løses på grundlag af bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.:

 1. Tilrettelæggelse og udvikling af certificeringsuddannelsen og gencertificeringsuddannelsen, herunder udarbejdelse af plan for placering af uddannelserne og undervisningsplan.
 2. Etablering af fælles korps af kvalificerede undervisere samt disses forberedelse til varetagelse af undervisningsopgaven.
 3. Udarbejdelse af undervisningsmateriale.
 4. Planlægning af uddannelserne og uddannelsesadministration.
 5. Afholdelse af certificeringsuddannelserne og gencertificeringsuddannelserne.
 6. Uddannelsesledelse.
 7. Samarbejde og koordination med eksterne uddannelsespartnere og kursussteder.
 8. Andre opgaver med relation til den praktiske uddannelsesafholdelse.
 9. Udarbejdelse af uddannelsesevalueringsskemaer, indhentning af besvarede evalueringsskemaer fra deltagerne og udarbejdelse af samlet evaluering for hver enkelt uddannelse.
 10. Samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, herunder om orientering af de tilsynsførende.
 11. Deltagelse i årlig evaluering af certificeringsuddannelsen m.v. sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
 12. Informationsvirksomhed om certificering og certificeringsuddannelserne.
 13. Rådgivning af tilsynsførende om certificering og certificeringsuddannelsen.
 14. Modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på certificeringsuddannelsen og gencertificeringsuddannelsen og om merit.
 15. Indstilling til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om certificering og gencertificering.
 16. Koordinering med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om kriterierne for certificering

Certificeringsudvalget kan efter aftale påtage sig øvrige certificeringsrelaterede opgaver for Fordelingssekretariatets bestyrelse.

 

Certificeringsudvalget består af:

Simone Dalsgaard (Formand)
Sune Jon Hansen (Næstformand)
Jakob Ringgaard
John Panduro Riis

 

Udvalget betjenes af et sekretariat bestående af:

Sekretariatschef Grethe Simonsen
Souschef Anders Nilsson
Sagsbehandler Helle Larsen

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer