Links

Herunder finder du links til organisationer og information med relevans for de frie grundskoler

Fleksbarsel.dk
https://www.fleksbarsel.dk/Offentlig.Web/Pages/O01.aspx 

Virk.dk
https://virk.dk

Dansk Friskoleforening
http://www.friskolerne.dk

Danmarks Private Skoler
https://privateskoler.dk

Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
http://www.dssv.dk

Foreningen af kristne friskoler
http://www.kristne-friskoler.dk

Lilleskolerne
http://www.lilleskolerne.dk/forside

Foreningen af katolske skoler i Danmark
www.faks-katolskeskoler.dk

Frie Skolers Lærerforening
http://www.fsl.dk

Frie Skolers Ledere
http://www.frieskolersledere.dk

BUPL
http://www.bupl.dk

Danmarks Lærerforening
http://www.dlf.org

Lærernes Centralorganisation
http://www.lc.dk

Lærernes Pension
http://www.lppension.dk

Folketinget
http://www.ft.dk

Rigsrevisionen
http://www.rigsrevisionen.dk

Undervisningsministeriet
http://www.uvm.dk

Undervisningsministeriet - Frie grundskoler
https://www.uvm.dk/frie-grundskoler

Undervisningsministeriet - For administratorer
https://www.uvm.dk/frie-grundskoler/love-regler-og-politiske-aftaler

Regnskabsportalen
http://www.regnskabsportal.uvm.dk

Styrelsen for IT og Læring
https://www.stil.dk

Økonomistyrelsen
https://oes.dk

Digitaliseringsstyrelsen
http://www.digst.dk

Finansministeriet
http://www.fm.dk

Finansministeriets Forhandlingsdatabase
http://www.oes-cs.dk/fhdb/opslag/fhdbs.cgi

Økonomisk-Administrativ Vejledning
https://modst.dk/oekonomi/oeav

Personaleadministrativ vejledning
http://pav.perst.dk

Retsinformation
https://www.retsinformation.dk

Finanslov
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove

Borger.dk
https://www.borger.dk/Sider/default.aspx

Adgang for alle
http://www.adgangforalle.dk

Institutionsregistret
https://uvm.dk/institutioner-og-drift/institutionsregisteret

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer