Ansvarsfraskrivelse

Betingelser for brug af Fordelingssekretariatets hjemmeside og programmer og data, som tilgås fra hjemmesiden (Eunomia)

Følgende vilkår for brug af Fordelingssekretariatets hjemmeside samt programmer og data, som tilgås fra hjemmesiden (Eunomia), gælder for enhver adgang til hjemmesiden, for al brug af hjemmesiden, for hjemmesidens indhold samt for programmer og data, som tilgås fra hjemmesiden.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Fordelingssekretariatets ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke Fordelingssekretariatets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge gældende national ret.

Du accepterer nedenstående vilkår, når du besøger Fordelingssekretariatets hjemmeside og anvender programmer og data, som tilgås fra hjemmesiden.

Oplysningerne på Fordelingssekretariatets hjemmeside er stillet til rådighed "som de er". Oplysningerne er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed.

Fordelingssekretariatet har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte, men Fordelingssekretariatet fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til korrekthed, fuldstændighed, nøjagtighed, aktualitet, tilgængelighed og funktionalitet. Fordelingssekretariatet påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af indholdet på hjemmesiden.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske driftsforstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Fordelingssekretariatet kan dog ikke garantere, at hjemmesiden og tilknyttede programmer ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Fordelingssekretariatet påtager sig intet ansvar for ulemper, tab eller skader som følge heraf.

Fordelingssekretariatet er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af din adgang til, eller manglende evne til at få adgang til, hjemmesiden, downloadede filer samt programmer og data, som tilgås fra hjemmesiden, eller din tillid til oplysningerne på hjemmesiden. Fordelingssekretariatet fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte eller tilfældige følgeskader, særlige eller andre skader, tabte muligheder, eller andre tab eller skader af nogen art. Denne begrænsning omfatter, men er ikke begrænset til, skader som følge af virus, malware, orme m.v., der kan påvirke dit computerudstyr/IT-system i bredeste forstand.

Eventuelle links til andre internetsider leveres som en brugerservice. Fordelingssekretariatet har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af disse internetsider og er ikke ansvarlig for skader som følge af anvendelse af indholdet på disse internetsider.

Fordelingssekretariatet forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på Fordelingssekretariatets hjemmeside og kan begrænse adgangen til eller afbryde adgangen til hjemmesiden og programmer, der tilgås fra hjemmesiden, til enhver tid og efter eget skøn.

Fordelingssekretariatet har alle immaterielle rettigheder til hele indholdet på Fordelingssekretariatets hjemmeside.

Indholdet af Fordelingssekretariatets hjemmeside må frit gengives med behørig kildeangivelse. Det er ligeledes tilladt at linke til sider på hjemmesiden (deep linking).

Din adgang til og brug af denne hjemmeside, indholdet heri samt programmer og data, som tilgås fra hjemmesiden, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne ansvarsfraskrivelse, og som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved domstolene i København, Danmark.

Har du spørgsmål om ovenstående, kan disse rettes til: fskr@fskr.dk

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer