Årets frister

Ansøgnings- og indberetningsfristerne er udtryk for en deadline, som skolerne skal overholde for at komme i betragtning ved tildeling af de enkelte tilskud.

Tilskud til friplads- og opholdsstøtte
1. april 2022 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af fripladstilskud for skoleåret 2021/22 (både skolepenge og SFO-betaling).
1. april 2022 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af opholdsstøtte for skoleåret 2021/22.
15. september 2022 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til skolepenge for skoleåret 2022/23.
15. september 2022 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til SFO-betaling for skoleåret 2022/23.
15. september 2022 Sidste frist for indberetning af ansøgning om op­holdsstøtte for skoleåret 2022/23.
 
Tilskud til befordring af syge elever
Løbende og 1. februar 2022 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/8 - 31/12 2021.
Løbende og 1. september 2022 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/1 - 30/6 2022.
 
Tilskud til befordring af elever med svære handikap
Løbende Indsendelse af ansøgninger vedr. befordring af elever med svære handikap, som ikke allerede er godkendt for indeværende skoleår og som tilkommer som nye elever efter 1. maj.
1. februar 2022 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af elever med svære handikap for perioden 1/8-31/12-21
1. maj 2022 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring for elever med svære handikap for skoleåret 2022/23.
1. september 2022 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af elever med svære handikap for perioden 1/1 - 30/6 2022.
 
Tilskud til generel befordring
30. september 2022 Sidste frist for indsendelse af skolens ledelseserklæring om anvendelse af det modtagne tilskud til generel befordring i skoleåret 2021/22.
31. oktober 2022 Sidste frist for ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2022/23.
 
Tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted
1. februar 2022 Sidste frist for indsendelse af formularen "Anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2021/22" for perioden 1/8-31/12-21.
1. september 2022 Sidste frist for indsendelse af formularen "Anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2021/22" for perioden 1/1-30/6-22.
31. oktober 2022 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2022/23.
 
Vikartilskud m.v.
Månedlige indberetninger om vikartilskud og efterindtægt

Ansøgninger om tilskud til vikarudgifter og efterindtægt skal indberettes senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter fraværet. Denne regel gælder for alle måneder undtagen for fravær i juni måned, hvor ansøgningsfristen er den 31. august.

Ansøgningsfrister og udbetalingsdatoer for tilskud til vikarudgifter
Fraværsmåned Sidste frist for ansøgning om vikartilskud Fordelingssekretariatet overfører tilskud
December 2021 31. januar 2022 25. februar 2022
Januar 2022 28. februar 2022 30. marts 2022
Februar 2022 31. marts 2022 28. april 2022
Marts 2022 30. april 2022 30. maj 2022
April 2022 31. maj 2022 29. juni 2022
Maj 2022 30. juni 2022 30. august 2022
Juni 2022 &
Juli 2022
31. august 2022 29. september 2022
August 2022 30. september 2022 28. oktober 2022
September 2022 31. oktober 2022 29. november 2022
Oktober 2022 30. november 2022 29. december 2022
November 2022 31. december 2022 30. januar 2023
December 2022 31. januar 2023 27. februar 2023
 
Sidste frist for at søge dispensation for fravær i 2021
15. februar 2022
 
Tilskud til efterindtægt
Ansøgning kan indsendes løbende for 1 måned ad gangen eller samlet for flere måneder. Sidste frist for ansøgning om tilskud til efterindtægt for perioden 1. januar - 31. december 2021 er den 1. februar 2022.
 
Tilskud til fratrædelsesordning
Der kan ansøges løbende. Sidste frist for ansøgning om tilskud til fratrædelsesordninger for perioden 1. januar - 31. december 2021 er den 1. februar 2022.
 
Tilskud til sygeundervisning
1. februar 2022

Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2021.

1. september 2022 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. januar - 30. juni 2022.
1. februar 2023 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2022.
 
Vikarattestation
1. april 2023 Sidste frist for indsendelse af ledelses- og revisorerklæring om skolens vikartilskud i 2022 (Vikarattestation).
 
Ansættelsesregistret
17. maj 2022 Sidste frist for at bekræfte, at lønoplysningerne i Ansættelsesregistret er ajourført mhp. udtræk til Forhandlingsstatistik 2022.
 
Supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever
1. september 2022 Sidste frist for indsendelse af protokol og ledelseserklæring om anvendelse af tilskud for skoleåret 2021/22
1. oktober 2022

Sidste frist for ansøgning om tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2022/23. 

Handleplan for hver enkelt elev sendes samtidig med ansøgning.

15. januar 2023

Sidste frist for indsendelse af evalueringer af elever for december 2022.

15. maj 2023

Sidste frist for indsendelse af evalueringer af elever for april 2022.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer