Årets frister

Ansøgnings- og indberetningsfristerne er udtryk for en deadline, som skolerne skal overholde for at komme i betragtning ved tildeling af de enkelte tilskud.

Tilskud til friplads- og opholdsstøtte
1. april 2023 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af fripladstilskud for skoleåret 2022/23 (både skolepenge og SFO-betaling).
1. april 2023 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af opholdsstøtte for skoleåret 2022/23.
15. september 2023 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til skolepenge for skoleåret 2023/24.
15. september 2023 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til SFO-betaling for skoleåret 2023/24.
15. september 2023 Sidste frist for indberetning af ansøgning om op­holdsstøtte for skoleåret 2023/24.
 
Tilskud til befordring af syge elever
Løbende og 1. februar 2023 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/8 - 31/12 2022.
Løbende og 1. september 2023 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/1 - 30/6 2023.
 
Tilskud til befordring af elever med svære handikap
Løbende Indsendelse af ansøgninger vedr. befordring af elever med svære handikap, som ikke allerede er godkendt for indeværende skoleår og som tilkommer som nye elever efter 1. maj.
1. februar 2023 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af elever med svære handikap for perioden 1/8-31/12-22.
1. maj 2023 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring for elever med svære handikap for skoleåret 2023/24.
1. september 2023 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af elever med svære handikap for perioden 1/1 - 30/6 2023.
 
Tilskud til generel befordring
30. september 2023 Sidste frist for indsendelse af skolens ledelseserklæring om anvendelse af det modtagne tilskud til generel befordring i skoleåret 2022/23.
31. oktober 2023 Sidste frist for ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2023/24.
 
Tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted
1. februar 2023 Sidste frist for indsendelse af formularen "Anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2022/23" for perioden 1/8-31/12-22.
1. september 2023 Sidste frist for indsendelse af formularen "Anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2022/23" for perioden 1/1-30/6-23.
31. oktober 2023 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2023/24.
 
Vikartilskud m.v.
Månedlige indberetninger om vikartilskud og efterindtægt

Ansøgninger om tilskud til vikarudgifter og efterindtægt skal indberettes senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter fraværet. Denne regel gælder for alle måneder undtagen for fravær i juni måned, hvor ansøgningsfristen er den 31. august.

Ansøgningsfrister og udbetalingsdatoer for tilskud til vikarudgifter
Fraværsmåned Sidste frist for ansøgning om vikartilskud Fordelingssekretariatet overfører tilskud
December 2022 31. januar 2023 27. februar 2023
Januar 2023 28. februar 2023 30. marts 2023
Februar 2023 31. marts 2023 27. april 2023
Marts 2023 30. april 2023 30. maj 2023
April 2023 31. maj 2023 29. juni 2023
Maj 2023 30. juni 2023 30. august 2023
Juni 2023 &
Juli 2023
31. august 2023 28. september 2023
August 2023 30. september 2023 30. oktober 2023
September 2023 31. oktober 2023 29. november 2023
Oktober 2023 30. november 2023 28. december 2023
November 2023 31. december 2023 30. januar 2024
December 2023 31. januar 2024 28. februar 2024
 
Sidste frist for at søge dispensation for fravær i 2022
15. februar 2023.
 
Tilskud til efterindtægt
Ansøgning kan indsendes løbende for 1 måned ad gangen eller samlet for flere måneder. Sidste frist for ansøgning om tilskud til efterindtægt for perioden 1. januar - 31. december 2022 er den 1. februar 2023.
 
Tilskud til fratrædelsesordning
Der kan ansøges løbende. Sidste frist for ansøgning om tilskud til fratrædelsesordninger for perioden 1. januar - 31. december 2022 er den 1. februar 2023.
 
Tilskud til sygeundervisning
1. februar 2023

Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2022.

1. september 2023 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. januar - 30. juni 2023.
1. februar 2024 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2023.
 
Vikarattestation
1. april 2023 Sidste frist for indsendelse af ledelses- og revisorerklæring om skolens vikartilskud i 2022 (Vikarattestation).
 
Ansættelsesregistret
15. maj 2023 Sidste frist for at bekræfte, at lønoplysningerne i Ansættelsesregistret er ajourført mhp. udtræk til Forhandlingsstatistik 2023.
 
Supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever
15. januar 2023 Sidste frist for indsendelse af evalueringer af elever i december 2022.
15. maj 2023

Sidste frist for indsendelse af evalueringer af elever i april 2023.

1. september 2023

Sidste frist for indsendelse af protokol og ledelseserklæring om anvendelse af tilskud for skoleåret 2022/23.

1. oktober 2023

Sidste frist for ansøgning om tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2023/24. 

27. oktober 2023

Sidste frist for indsendelse af handleplan for hver enkelt elev.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer