Om os

Velkommen til Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Her finder du en kort beskrivelse af vores opgaver.

 

Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, der blev oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Friskoleloven.

Konkret drejer det sig om:

  1. Tilskud efter Friskolelovens § 17 om befordring af syge og invalide elever.
  2. Tilskud efter Friskolelovens § 17 om nedbringelse af skolepenge, nedbringelse af SFO-betaling og nedbringelse af betaling for ophold på kostafdelinger.
  3. Tilskud efter Friskolelovens § 11 om vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter, befordring af svært handikappede elever samt støtteundervisning i dansk for tosprogede elever.

Fordelingssekretariatet løser herudover en række opgaver af administrativ karakter, der af Undervisningsministeriet i henhold til Friskolelovens § 11, stk. 3 eller Finansloven - eller af andre offentlige myndigheder - er henlagt til Fordelingssekretariatet.

Konkret drejer det sig om: Administration af tilskud fra Kompetencefonden, tilskud til skoleforeningernes fælles tilsynsopgaver, drift og udvikling af ansættelsesregister, udarbejdelse af lønstatistik for de frie grundskoler, tilskud til elevbefordring og tilskud til elevbefordring i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb.

Endelig løser Fordelingssekretariatet en række administrative og konsulentmæssige opgaver for skoleorganisationer for friskoler og private grundskoler.

 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler
Japanvej 36
4200 Slagelse
Telefon: 5856 5100

CVR: 27343716

E-mail: fskr@fskr.dk

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer