Om fratrædelsesordninger

Skolerne kan ansøge om tilskud i Fordelingssekretariatet til tilkøb af ekstraordinær pensionsalder eller indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag i forbindelse med frivillige fratrædelsesordninger, som er indgået ifølge Cirkulære om aftale om frivillig fratræden.

For ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler er der mulighed for at indgå aftale om frivillige fratrædelsesordninger i situationer, hvor skolen vurderer, at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige, og hvis den ansatte kan gå på alderspension på fratrædelsestidspunktet, jf. Cirkulære om aftale om frivillig fratræden af 21. december 2021.

Fordelingssekretariatet yder tilskud til frivillige fratrædelsesordninger, som er indgået efter bestemmelserne i ovennævnte cirkulære.

For medlemmer af P25/Efterlønskassen yder Fordelingssekretariatet tilskud til tilkøb af 1 eller 2 års ekstraordinær pensionsalder.

For medlemmer af Lærernes Pension yder Fordelingssekretariatet tilskud til indbetaling af op til 24 måneders ekstraordinært pensionsbidrag.

Tilskuddet udgør 50% af tilkøbsbeløbet/bidraget for 60-61 årige og 75% for +62 årige.

Satserne for tilkøb af ekstraordinær pensionsalder er ændret med virkning fra 1. januar 2023.

Satserne kan findes her.

Nye satser bliver lagt på hjemmesiden, så snart der offentliggøres ny lønreguleringsprocent.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer