Årets gang

En gennemgang af hvilke opgaver, der måned for måned knytter sig til administrationen af Fripladstilskuddet for henholdsvis skolen og Fordelingssekretariatet.

Fripladstilskud er fællesbetegnelse for både tilskud til skolepenge, SFO-betaling samt opholdsstøtte.

Nedenstående er en gennemgang af hvilke opgaver, der måned for måned knytter sig til administrationen af Fripladstilskuddet for henholdsvis Skolen og Fordelingssekretariatet.

 

Måned Skole Fordelings­sekretariatet

Januar

Fripladstilskud for indeværende skoleår (både skolepenge, SFO-betaling og opholdsstøtte) er udbetalt til skolen inden udgangen af december måned sidste år.

Fordeling af fripladstilskud til eleverne skal foretages. Fordelingen skal være foretaget inden 1. april.

Årets redegørelse for skolens fordeling af tilskuddet til eleverne skal udfyldes og indberettes i Eunomia.

Redegørelsen fra Eunomia skal underskrives af skolens ledelse inden fremsendelse til Fordelingssekretariatet senest 1. april.

Afklaring af tildelt fripladstilskud, der ikke blev som forventet.

 

 Februar/marts

Årets redegørelse for skolens fordeling af tilskuddet til eleverne skal udfyldes og indberettes i Eunomia.

Redegørelsen fra Eunomia skal underskrives af skolens ledelse inden fremsendelse til Fordelingssekretariatet senest 1. april.

Friplads- og Opholdsstøtte­materialet klargøres til det næste skoleår

Redegørelser for fordeling af fripladstilskud begynder at komme ind fra skolerne.

Redegørelserne kontrolleres og evt. slutafregning foretages.

April

Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af fripladstilskud for indeværende skoleår.

Fripladsmaterialet for næste skoleår meldes klar i Eunomia.

Skolen skal sørge for at ansøgningsmaterialet kommer ud til forældrene. Skolen er forpligtet til at orientere alle forældre om muligheden for fripladstilskud.

Redegørelser for fordeling af fripladstilskud begynder at komme ind fra skolerne.

Redegørelserne kontrolleres og evt. slutafregning foretages.

Fripladsmaterialet for næste skoleår meldes klar i Eunomia.

Maj/juni

Hvis det ikke allerede er sket, skal skolen sørge for at alle forældre modtager ansøgningsmateriale og orienteres om muligheden for at søge om fripladstilskud til næste skoleår.

Skoler, der er udtrukket til stikprøvekontrol, modtager besked herom med anmodning om indsendelse af materiale til Fordelingssekretariatet.

Når alle redegørelser er på plads i fripladsprogrammet foretages stikprøve-kontrol.

Redegørelse for Friplads- og Opholdsstøtte­bevillingen udarbejdes til UVM.

August

Hvis det ikke allerede er sket, skal skolen sørge for, at alle forældre modtager ansøgningsmateriale og orienteres om muligheden for at søge om fripladstilskud til indeværende år skoleår.

Stikprøvekontrollen afsluttes.

 

September/oktober

Skoleansøgninger skal oprettes i Eunomia, hvorefter forældeansøgningerne kan indtastes.

Indberetning til Fordelingssekretariatet skal foretages i Eunomia senest 15. september.

Skolernes ansøgningsmateriale gennemgås.

Oplysninger til brug for tilskudsberegningen rekvireres hos CPR-registret.

November

 

 

Skolernes ansøgningsmateriale gennemgås.

Oplysninger til brug for tilskudsberegningen rekvireres hos CPR-registret.

Oplysninger til brug for tilskudsberegningen rekvireres hos SKAT.

December

Skolen modtager tilsagnsbrev med oplysning om skolens tildelte fripladstilskud.

Skolen modtager redegørelse i Eunomia, til brug for redegørelse for skolens fordeling af fripladstilskuddet.

Oplysninger til brug for tilskudsberegningen rekvireres hos SKAT.

Tilsagnsbreve med oplysning om skolens tildelte fripladstilskud udsendes til skolerne.

Fripladstilskuddet udbetales til skolerne.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer