Vikartimesatser 2024 (timer á 60 minutter)

 

Vikartilskuddet udbetales med faste satser pr. vikartime á 60 minutter. Satserne fastlægges af Fordelingssekretariatets bestyrelse og gælder for et kalenderår.

 

Timesatser for vikartilskud i 2024

Fraværsart Timesats ved øverste leder og øvrige ledere ved grundskolen, lærere og børnehaveklasselederes fravær (timer á 60 min.) Timesats ved pædagogisk og  teknisk-administrativt personales fravær (timer á 60 min.)
Egen sygdom fra dag 6 til og med dag 30 245 kr. 229 kr.
Egen sygdom fra og med dag 31 121 kr. 96 kr.
Kritisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30 245 kr. 229 kr.
Kritisk sygdom fra og med dag 31 121 kr. 96 kr.
Kronisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30 245 kr. 229 kr.
Kronisk sygdom fra og med dag 31 121 kr. 96 kr.
Barns 1. og 2. sygedag 245 kr. 229 kr.
TR-grunduddannelse 245 kr. 229 kr.
Omsorgsdage ej i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 245 kr. 229 kr.
§56 Dagpengeloven 121 kr. 96 kr.
Pasning af alvorligt syge børn 121 kr. 96 kr.
Pasning af alvorligt syge nærtstående  60,5 kr. 48 kr.
Barns hospitalsindlæggelse 245 kr. 229 kr.
Arbejdsmiljøuddannelsen 245 kr. 229 kr.
Borgerligt ombud 245 kr. 229 kr.
Barselsorlov med løn* 31 kr. 0 kr.
Adoptionsorlov med løn* 31 kr. 0 kr.
Graviditetsbetinget sygdom* 31 kr. 0 kr.
Omsorgsdage i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov* 124 kr. 0 kr.

 

Når der vikarieres med timer (timelønnede vikarer og skolens fastansatte), skal skolen indberette det antal timer á 60 minutter, der vikarieres med. Tilskuddet beregnes som antal vikartimer á 60 minutter x timesats.

Når der vikarieres med beskæftigelsesgrad (månedslønnet vikar), skal skolen indberette beskæftigelsesgraden. Tilskuddet beregnes som Beskæftigelsesgrad x "Månedsløn" x "Del af måned".

"Månedsløn" = Timesats x 1924/12.

"Del af måned" = Vikardage i måneden/kalenderdage i måneden. Hvis vikaren i januar måned har vikarieret fra 1. - 15. januar, er "Del af måned" lig med 15/31 for januar måned.

* Der ydes ikke tilskud ved fravær for ansatte med en pensionsgivende månedsløn på skalatrin 49 eller mere (45.573,92 kr. pr 1/10 2023, da disse ansatte udløser en højere refusion fra barselsfonden).

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer