Årets gang

En gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever.

Nedenstående er en gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever for henholdsvis Skolen og Fordelingssekretariatet.

 

Måned Skole Fordelingssekretariatet
Løbende Skolen fører protokol over elevernes deltagelse i støtteundervisning. 

 

Januar 15. januar er sidste frist for indsendelse af evaluering for december.

 

Maj 15. maj er sidste frist for indsendelse af evaluering for april.

 

August

Skolen indsender protokol og ledelseserklæring for det senest afsluttede skoleår.

Fordelingssekretariatet indkalder protokol og ledelseserklæring for det senest afsluttede skoleår.

Fordelingssekretariatet udsender for indeværende skoleår:
Ansøgningsmateriale
Skabelon til handleplan og evaluering
Skabelon til protokol
Vejledninger

September

1/9 er sidste frist for indsendelse af protokol og ledelseserklæring for det senest afsluttede skoleår.

 
Oktober

1/10 er sidste frist for indsendelse af ansøgning.

27/10 er sidste frist for indsendelse af handleplan(er) for indeværende skoleår. 

Fordelingssekretariatet foretager slutafregning for det senest afsluttede skoleår på baggrund af protokollen. (Skoler, der skal tilbagebetale ikke afviklede timer, skal opkræves, mens skoler der ikke skal tilbagebetale får en mail om, at  sagen er afsluttet).

Fordelingssekretariatet behandler ansøgninger for indeværende skoleår.

November

 

Fordelingssekretariatet behandler ansøgninger for indeværende skoleår.
December   Fordelingssekretariatet udbetaler tilskud for indeværende skoleår.
Løbende Der kan ansøges løbende for elever indmeldt efter 5/9 i ansøgningsåret, dog senest 1/9  i efterfølgende skoleår. Ansøgt tilskud for elever indmeldt efter 5/9 udbetales løbende, dog tidligst fra december i ansøgningsåret.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer