Årets gang

En gennemgang af hvilke opgaver, der måned for måned knytter sig til administrationen af befordringstilskuddet for henholdsvis skolen og Fordelingssekretariatet.

For alle måneder gælder, at der kan indsendes ansøgning om tilskud til befordring til syge elever. Der udbetales tilskud til syge elever, når dokumentation forligger og er godkendt.

For alle måneder gælder, at der kan indsendes ansøgning om tilskud til befordring til nye elever med svære handikap. Der udbetales aconto-tilskud i månedlige rater til skoler med elever med svære handikap, når ansøgningen er godkendt af Fordelingssekretariatet.

Der vil løbende blive foretaget kontrol af, at udbetalte tilskud m.v. er behørigt dokumen­teret, og at udbetalingen er i overensstem­melse med love og be­stemmelser, og at tilskuddet er anvendt til dets formål.

 

Måned Skole Fordelingssekretariatet
Februar

Alle sager vedrørende befordring af syge elever i perioden 1/8 - 31/12 skal indsendes til afregning i Fordelingssekreta­riatet senest 1. februar.

Alle sager vedrørende befordring af elever med svære handikap for perioden 1/8 - 31/12 skal indsendes til afregning i Fordelingssekreta­riatet senest 1. februar.

Blanketten "Anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret" for perioden 1/8 - 31/12 skal indsendes til Fordelings-sekretariatet senest 1. februar.

Behandler og afregner sagerne hurtigst muligt.


Behandler og afregner sagerne hurtigst muligt.


Udbetaler skolens afholdte befordringsudgifter.

Maj 1/5 er sidste frist for indsendelse af ansøgning om tilskud til befordring for elever med svære handikap for for det kommende skoleår. Udmelder godkendelse snarest og senest i juni.
August Modtager ledelseserklæring for tilskud til generel befordring for det senest afsluttede skoleår. Udsender ledelseserklæring for tilskud til generel befordring for det senest afsluttede skoleår.
September

1/9 er sidste frist for indsendelse og afregning af sager vedrørende befordring af syge elever for perioden 1/1 - 30/6.

1/9 er sidste frist for indsendelse og afregning af bilagsdokumentation vedrørende befordring af elever med  svære handikap for perioden 1/1 - 30/6.

Blanketten "Anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret" for perioden 1/1-30/6 skal indsendes til Fordelingssekretariatet senest 1. september.

30/9 er sidste frist for indsendelse af underskrevet ledelseserklæring for tilskud til generel befordring for det senest afsluttede skoleår.

Behandler og afregner sagerne hurtigst muligt.


Behandler og afregner sagerne hurtigst muligt og senest 1. oktober.

Udbetaler skolens afholdte befordringsudgifter.

 


Modtager ledelseserklæring for tilskud til generel befordring for det senest afsluttede skoleår, senest den 30/9.

Oktober

31/10 er sidste frist for at indsende ansøgning om tilskud til generel befordring for indeværende skoleår.

31/10 er sidste frist for indsendelse af ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser og brobygningsforløb mv. for indeværende skoleår.

Behandler ansøgninger


Behandler ansøgninger

December

Modtager tilsagn om det generelle befordringstilskud.

Modtager tilsagn om tilskud til introduktionskurser og brobygningsforløb m.v.

Udbetaler det generelle befordringstilskud.

Giver tilsagn om tilskud til befordring til introduktionskurser og brobygningsforløb m.v.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer