Fratrædelsesordninger

Skolerne kan ansøge om tilskud i Fordelingssekretariatet til tilkøb af ekstraordinær pensionsalder eller indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag i forbindelse med frivillige fratrædelsesordninger, som er indgået ifølge Cirkulære om aftale om frivillig fratræden.

 • Om fratrædelsesordninger
 • Love og regler
 • Årets gang i Fratrædelsesordninger
 • Ansøgningsmateriale
 • Satser for tilkøb af pensionsalder
 • Cirkulære om aftale om frivillig fratræden
 • Cirkulære om betalinger til finanslovens §36. Pensionsvæsenet
 • Om os

  Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

  Læs mere

  Videovejledninger

  Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

  Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

  Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer