Sygeundervisning

Elever på frie grundskoler, der på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i deres skole, er berettiget til undervisning efter reglerne i bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler.

 • Om Sygeundervisning
 • Love og regler
 • Årets gang i Sygeundervisning
 • Ansøgningsmateriale
 • Bekendtgørelse om sygeundervisning
 • Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler
 • Tilskudssatser sygeundervisning
 • Om os

  Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

  Læs mere

  Videovejledninger

  Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

  Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

  Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer