Årets gang i Efterindtægt

En gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af tilskuddet til efterindtægt for henholdsvis skolen og Fordelingssekretariatet i løbet af året.

 

Nedenstående er en gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af tilskuddet til Efterindtægt for henholdsvis Skolen og Fordelingssekretariatet.

 

Måned Skole Fordelingssekretariatet
Løbende

Skolen ansøger om tilskud til efterindtægt, når udgiften er afholdt.

Der kan ansøges for 1 måned ad gangen eller samlet for flere måneder.

Fordelingssekretariatet udbetaler løbende tilskud på baggrund af de indsendte ansøgninger. 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer