Ny tilskudsmodel for suppl. sprogstøtteunderv. i dansk for tosprogede fra skoleåret 2024/25

 

Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at tilskudsmodellen for supplerende sprogstøtte-undervisning i dansk for tosprogede elever ændres med virkning fra skoleåret 2024/25. Formålet med ændringen er at lette administrationen af ordningen for skolerne.

I den nye tilskudsmodel ansøger skolen i starten af skoleåret om en ramme for støttelektioner i skoleåret. Skolen angiver, hvor mange støtte-lektioner pr. elev/hold man planlægger at anvende i skoleåret. Skolen kan efterfølgende ansøge om tilskud inden for rammen, når lektionerne er afviklet. Der ansøges om tilskud 2 gange årligt, hhv. for perioden fra august – december og for perioden fra januar til juni.

Ansøgningerne om tilskud består dels af en ledelseserklæring om, at støttelektionerne er afviklet i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne, dels af en opgørelse over, hvilke elever/hold der har modtaget støtteundervisning og med hvor mange lektioner.

På baggrund af en gennemgang af ansøgningerne udbetaler Fordelingssekretariatet tilskud for afviklede støttelektioner. Der udbetales 2 gange årligt, hhv. for perioden fra august – december og for perioden fra januar til juni.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer