Årets gang

En gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af vikartilskuddet.

 

Nedenstående er en gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af vikartilskuddet for henholdsvis Skolen og Fordelingssekretariatet.

 

Måned Skole Fordelingssekretariatet

Hver måned

Ansøgninger om vikartilskud skal foretages senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter fraværet, bortset fra ansøgninger for fravær i juni måned, hvor ansøgningsfristen er den 31. august.

Fordelingssekretariatet udbetaler tilskud senest en måned efter ansøgningsfristen, bortset fra tilskud for indberetninger for maj måned, som bliver udbetalt senest den 31. august.

 

Marts

Skolen modtager primo marts Vikarattestation for det foregående kalenderår. Vikarattestationen er en opgørelse over skolens vikartilskud. Attestationen skal underskrives af skolens leder, bestyrelsesformand og revisor. Skolen skal ultimo marts returnere attestationen til Fordelingssekretariatet.

Primo marts udsender Fordelingssekretariatet Vikarattestation for det foregående kalenderår.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer