Om støtteundervisning

Frie grundskoler kan i Fordelingssekretariatet søge om tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever.

 

Den supplerende sprogstøtteundervisning skal sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk svarende til kravene i folkeskolen, således at de kan få det fulde udbytte af skolens undervisning i alle fag, og således at de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse på linje med andre unge.

For et skoleår kan der søges om tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for de pr. 5. september i skoleåret indmeldte, tilskudsberettigede og tosprogede elever, der har behov for supplerende sprogstøtteundervisning.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober i skoleåret.

Fordelingssekretariatet fordeler tilskuddet til skolerne på baggrund af bevillingens størrelse og det samlede støttebehov målt i antal lektioner á 45 minutter i det pågældende skoleår.

Tilskuddet udbetales til skolerne ultimo i ansøgningsåret og omfatter den samlede tilskudsudbetaling for hele skoleåret.

For elever indmeldt efter 5. september:

Der kan også søges om tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever, der er indmeldt efter 5. september i tilskudsansøgningsåret, der har behov for støtteundervisning.

Ansøgningsfristen er løbende, dog senest den 1/9 i efterfølgende skoleår.

Tilskuddet udbetales til skolerne løbende.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer