Om befordringstilskud

Befordringstilskud kan gives til alle frie grundskoler, som er berettiget til tilskud i henhold til § 17 i friskoleloven og tilskudsbekendtgørelsens § 13. Der kan søges om tilskud fra 4 puljer:

 

1. Tilskud til befordring af syge elever

Alle tilskudsberettigede elever fra 0. - 10. kl. kan søge tilskud til befordring mellem skole og hjem (folkeregisteradresse) på grund af sygdom.

Der søges tilskud ved at indsende ansøgning og lægeerklæring. Skolen vil modtage en godkendelse. Når elevens behov for sygebefordring ophører, skal bilag på kørslen indsendes og skolen vil få refunderet udgiften ifm. kørslen

 

2. Tilskud til befordring af svært handikappede elever

Alle tilskudsberettigede elever fra 0. - 10.kl. kan søge tilskud til befordring mellem skole og hjem (folkeregisteradresse) på grund af svært handikap.

Dette befordringstilskud omfatter alene elever med svære handikap dvs. elever med vedvarende diagnostiske lidelser, der medfører svær fysisk, psykisk, kognitiv, intellektuel og/eller sensorisk funktionsnedsættelse. 

Der søges tilskud ved at indsende ansøgning og PPR-erklæring. Skolen vil modtage en godkendelse. Tilskuddet udbetales forud i 11 rater det kommende skoleår. 

Der opgøres halvårligt. Der skal indsendes bilagsdokumentation for kørsel fra skoleårets start til 31. december og fra 1. januar til ultimo skoleåret.

 

3. Tilskud til generel befordring

Skolen kan søge tilskud til elever fra 0. - 10. kl. Afstanden mellem skole og elevens folkeregisteradresse ligger til grund ved beregning af tilskud til skolen. Kun elever, der er tilskudsberettiget og indmeldt pr. 5/9, kan indgå i beregningen.

Det er skolens beslutning, hvordan det generelle befordringstilskud skal fordeles til eleverne, dog skal det anvendes til elevens befordringsudgifter mellem skole og hjem.

 

4. Tilskud til befordring i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb

Der kan søges tilskud til elever i 8., 9. og 10. kl.. Skolens samlede elevtal i 8., 9. og 10. kl. ligger til grund ved beregning af tilskud til skolen.

Det er skolens beslutning, hvordan tilskud til befordring til introduktionskurser og brobygningsforløb skal fordeles til eleverne, dog skal det anvendes til befordringsudgifter mellem elevernes hjem og hhv. introduktionskurser og brobygningsforløb. Tilskuddet må kun fordeles til elever i 8., 9. og 10. kl.

Hvad kan brobygningstilskud bruges til?
Tilskuddet kan anvendes til elever i 8. til 10. klasses deltagelse i introduktionskurser og brobygningsforløb på erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasier, almene gymnasier, højere handelsskoler og højere forberedelseskurser samt elevernes deltagelse i ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv på arbejdspladser udenfor skolen.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer