Statstilskud

Læs om de tilskud, som Fordelingssekretariatet modtager fra staten og viderefordeler til de frie skoler

 

Fordelingssekretariatet modtager hvert år på Finansloven tilskud fra staten til løsning af sine opgaver.

I tabellen ses udviklingen i tilskuddene i perioden fra 2014 til 2022.

 

Statens tilskud til Fordelingssekretariatet - i mio. kr.
Finansår / Tilskudsområde 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vikartilskud

65,6 62,5 62,6 60,4 62,3 58,5 63,0 67,4 68,0
Friplads- og opholdsstøttetilskud incl. SFO 34,4 34,8 34,3 33,9 33,6 33,4 33,8 33,8 34,3
Befordringstilskud 13,6 13,7 13,5 13,3 13,3 13,1 13,2 13,3 13,5
Tilskud fra Kompetencefonden 2,7 2,1 1,6 2,4 0,4 - - - -
Tilskud til certificering af tilsynsførende 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 0,0 0,0 9,5 10,0 10,4 10,6 10,8 10,9 11,0
Befordring af svært handikappede elever 0,0 0,0 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 3,0 3,0
Covid-19 fripladstilskud - - - - - - 25,0 - -
I alt 116,8 113,6 125,7 124,4 124,6 120,3 150,6 128,9 130,3

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer