Driftstider

Fordelingssekretariatets IT-systemer søges holdt åbent og kan anvendes af brugerne 365 dage om året og døgnet rundt.

Den service, som brugerne kan få, afhænger imidlertid af tidspunktet, idet der skelnes mellem to typer af driftstid:

"Aftalt driftstid" er på hverdage, mandag - torsdag, i tidsrummet 08.00 - 12.00 og 12.30 - 15.00 og fredag i tidsrummet 8.00 - 12.00 og 12.30 - 14.00, excl. juli måned, i uge 7, i uge 42, mellem jul og nytår og de 3 hverdage før Skærtorsdag. Aftalt driftstid er defineret som perioden, hvor Systemet har normal "åbningstid", hvor det overvåges, kan fejlmeldes, kan fejlrettes og hvor brugerne kan få personlig support.

"Øvrige driftstid" defineres som 365 dage i tidsrummet 00.00 - 24.00 minus aftalt drifts­tid, dvs., perioden, hvor Systemet uden op­pe­tidsgarantier søges holdt åbent og må an­vendes, men hvor det ikke manuelt overvå­ges, ikke kan fejlmeldes eller fejlrettes og hvor bru­gerne ikke kan få support.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer