Cookies

Læs her om brugen af cookies på denne hjemmeside og i Eunomia. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du nedenstående anvendelse af cookies.

 

Fordelingssekretariatets hjemmeside anvender cookies. Vi anvender de såkaldte Session Cookies. Disse cookies slettes, når brugeren forlader siden. Der anvendes også cookies, når brugeren skal logge ind på beskyttede områder af siden, eller når brugeren skal logge på de af sekretariatets IT-systemer, som kan tilgås fra siden. Fordelingssekretariatet bruger informationen fra cookies til at forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i informationen er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. Ved at anvende hjemmesiden accepterer brugeren ovenstående anvendelse af cookies.

Ved at anvende Eunomia accepterer du nedenstående anvendelse  af cookies.

Som en teknisk forudsætning for NemID-Klientens funktionalitet sættes der cookies på dit device. Cookies, der sættes af NemID-klienten, er omfattet af Cookiebekendtgørelsens §4 stk. 2 og er således undtaget fra krav om slutbrugerens eksplicitte informerede samtykke.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer