Mulighed for omfordeling/ændring af lektioner på baggrund af elevevalueringer

 

I administrationsgrundlaget for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever, der fik virkning fra indeværende skoleår, er det blandt andet indført,

  • at skolen ikke kan anvende de tildelte støttelektioner på andre elever end de elever, der er søgt tilskud for,
  • at skolen ikke kan omfordele de tildelte støttelektioner mellem de elever, der er søgt tilskud for, herunder flytte elever mellem hold, flytte elever fra individuel undervisning til hold eller omvendt etc.

Men da der samtidig er indført krav om, at skolen indsender handleplaner og evalueringer for hver enkelt elev, har Fordelingssekretariatets bestyrelse besluttet at justere reglen om omfordeling/ændring af lektioner.

Med justeringen må skolen omfordele/ændre i forhold til ansøgte undervisningsform og/eller lektioner blandt de elever, der er søgt tilskud for, såfremt det er begrundet i elevevalueringerne. Det skal altså eksplicit fremgå af den pågældende evaluering, at der er sket en omfordeling/ændring, og at den er sket, da evalueringen har tydeliggjort et behov herfor.

Se bilag med vejledende eksempler her

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer