Lovgrundlag

Her kan du læse om det lovgrundlag, som Fordelingssekretariatet hviler på.

Fordelingssekretariatets virksomhed hviler i vid udstrækning på det samme lovgrundlag, som gælder for friskoler og private grundskoler, d.v.s.:

  1. Lov om friskoler og private grundskoler
  2. Bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.
  3. Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.
  4. Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.
  5. Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Herudover er Fordelingssekretariatet omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven samt af Finansloven.

En oversigt over alle relevante, gældende bestemmelser og en gengi­velse af deres indhold findes på: https://www.uvm.dk/frie-grundskoler/love-regler-og-politiske-aftaler/love-og-regler

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer