Ændringer til sygeundervisning

 

Med virkning fra 1. august 2024 bliver der ikke ydet tilskud, hvis det er en leder, der varetager sygeundervisning, bortset fra sygeundervisningstimer, hvor lederens varetagelse af sygeundervisningen medfører, at der må tilkaldes en vikar for lederen, og at denne vikar medfører en ekstraudgift.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer